VALNÁ HROMADA

17.11.2015 17:39

                                            POZVÁNKA

na členskou schůzi TJ Lanškroun, fotbalový oddíl, která se koná v pátek 19.2.2016

od 18.00 hodin v jídelně na Střelnici.

PROGRAM :

1. Zahájení

2. Volba revizní a volební komise

3. Zpráva o činnosti

4. Volba výboru

5. Diskuze

6. Usnesení

 

V Lanškrouně 16.11.2015