Úvod

Vítejte na našem webu

Vznik českého fotbalu v Lanškroune se datuje do roku 1945, kdy několik nadšenců zde založilo fotbalový klub „SK Lanškroun", který byl později přejmenován na „Sokol Lanškroun".

Před tímto datem existoval v Lanškrouně pouze klub německý. Nejstarší zdejší fotbalista Ladislav Vích (zemřel před deseti lety) nám o tom vyprávěl toto: Fotbal jsem hrál již v předválečné republice za zdejší německé mužstvo a nikomu to nevadilo. Když potom došlo k okupaci našich zemí, přišli za mnou němečtí funkcionáři a řekli mi: „Pane Vích neradi vás ztrácíme, ale dále za nás už hrát nemůžete, protože jste Čech. Nezlobte se, ale máme to nařízeno". Také tímto způsobem se projevovala zvůle fašismu, který zasahoval i do sportu.

Začátkem padesátých let, kdy byla celostátně provedena reorganizace tělovýchovy podle odborových svazů, byla v našem městě ustavena tělovýchovná jednota „Spartak" v rámci národního podniku Tesla, dále tělovýchovná jednota „Tatran" u národního podniku

Východočeské papírny, potom „Slavoj" při lanškrounských komunálních službách, který však do mistrovských soutěží nezasáhl, a nakonec „Rudá Hvězda" v bezpečnosti, jejíž hlavní kádr tvořili vojáci základní služby sloužící v útvaru Vnitřní stráže v Tesle, a při ostraze třebovického železničního tunelu.

O definitivním názvu „Tělovýchovná jednota Lanškroun" bylo roz-hodnuto až v roce 1959 v souvislosti se sloučením všech lanškrounských jednot v jednu celoměstskou. K tomu je nutno poznamenat, že ke sloučení fotbalových oddílů „Tatran" a „Spartak" došlo nezávisle na tom, již o 4 roky dříve.

Abychom připomněli 35 let lanškrounského fotbalu, abychom připomněli uplynulých 35 let obětavé práce a nemalých úspěchů, z nichž největší byl postup do krajského přeboru v roce 1963, a posléze do divize v roce 1975, a také abychom vhodným způsobem uspořádali všechen dostupný materiál, rozhodli jsme se vydat tento sborník.

Aby byla odstraněna, nebo alespoň zmírněna nezajímavost, což se stává téměř vždy, obsahuje-li sborník převážně jen statistické údaje rozhodla politickovýchovná komise fotbalového oddílu v úloze redakční rady, aby jeho součástí byly též vzpomínky pamětníku i současných příznivců, kteří byli ochotni něco napsat, a prostřednictvím sborníku se o ně s námi podělit.

Zvláště je nutno poděkovat Kazimíru Tenenkovi, Miloslavu Matějkovi, Jaroslavu Veselému z Tesly, JUDr. Jaroslavu Schléglovi a Milanu Špičákovi, za dlouholeté pořizování a skladování archivního materiálu. Dík patří též redakci závodního časopisu „Teslácky svět", zejména ved. red. Hynku Svojanovskému, dále pak ved. kanc. podnikového ředitele n. p. Tesla Lanškroun Petru Stejskalovi a Miroslavu Jányšovi, vedoucímu propagace Východočeských papíren, za pomoc, kterou k vydání sborníku vydatně přispěli.

 

35 let TJ Lanškroun